DZOO Logo

Financiële coaching

Budgetadvies

Het product budgetadvies is gericht op het met elkaar in evenwicht brengen van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Hierbij worden de huishoudfinanciën doorgelicht. Wat zijn de inkomsten, wordt maximaal (en op de juiste wijze) gebruikgemaakt van belastingvoordelen en toeslagen? En wat zijn de uitgaven? Waar kan op bezuinigd worden, hoe liggen de uitgaven in vergelijking met soortgelijke huishoudens? In een beperkt aantal contacten wordt gezorgd voor overzicht en planning, met als doel de financiën weer op orde te krijgen. Hierbij is er ook aandacht voor het opbouwen van een buffer, om in de toekomst tegenslagen en onverwachte uitgaven te kunnen opvangen.

Financiële coaching uitgebreid

Is er sprake van schulden en betalingsachterstanden, of is de administratie verre van op orde, dan biedt financiële coaching uitgebreid een oplossing. Hierbij worden de schulden geïnventariseerd, de ruimte voor aflossing bepaald en indien noodzakelijk afspraken gemaakt met schuldeisers. Daarnaast wordt gewerkt aan een duurzame oplossing door het creëren van overzicht in inkomsten en uitgaven en het bijbrengen van financiële vaardigheden. Hiertoe behoort ook het opzetten van een voor de cliënt werkbare administratie. Het coachingstraject kan worden aangevuld met nazorg. Als het niet mogelijk is de schulden in eigen beheer op te lossen, omdat de problematiek te groot is, wordt de cliënt doorgeleid naar een kredietbank voor schuldsanering.

Voorlichting en training

De Zaak Op Orde geeft op verzoek voorlichting of training aan groepen, bijvoorbeeld aan personeel van grotere organisaties. Ook het trainen van medewerkers die te maken hebben met de uitvoering van een loonbeslag behoort tot de mogelijkheden. Hoe zit loonbeslag in elkaar en op welke wijze kan je de betrokken medewerker ondersteunen bij het op de juiste manier vaststellen van de hoogte ervan?


Beleidsadvisering

Steeds meer werkgevers hebben behoefte aan het opstellen van richtlijnen rondom het omgaan met financiële problemen op de werkvloer. De Zaak Op Orde kan u op dit gebied adviseren.